internat SoŠ-IT

Venujte 2%

Internát

+421 903 826 275

048/43 41 107

Ubytovaný žiak v ŠI, má zabezpečenú celodennú stravu v ŠJ . Strava je pestrá, s ponukou a možnosťou výberu jedál obed, večera (mäsité, múčne,…). Pri obede a večeri sa dbá aj o pitný režim žiakov ( voda so sirupom). Pri objednávaní a výdaji stravy sa žiak identifikuje čipovým kľúčom,   ktorý si zakúpi pri nástupe do ŠI.

Výdaj stravy :
                         Raňajky:   7,00 hod    – 7,30 hod.

                         Obed:        12,00 hod.. –  14,30 hod.

                         Večera:     17,30 hod.   – 18,30 hod.

POKYNY PRE STRAVOVANIE

  • Obedy a večere sa objednávajú deň vopred do 13:45 hod.! Na pondelok sa objednávajú  v piatok !
  • Odhlasovanie obedov, raňajok, večerí sa vykonáva deň vopred do 13:45 hod.!
  • Spôsob nabíjania kreditov na stravu: HOTOVOSŤ, INTERNET BANKING,
  • Po nabití treba doniesť doklad o zaplatení!  ( možnosť poslať potvrdenie na mail ddobrikovast@gmail.com) vyznačený MENOM A PRIEZVISKOM ŽIAKA A TRIEDOU
  • V období mimoškolských akcií, lyžiarsky výcvik, maturity, v čase neprítomnosti v škole je stravník povinný sa odhlásiť zo stravy.Inak mu bude kredit odrátavať aj v čase jeho neprítomnosti!
  • V prípade ochorenia , sa treba odhlásiť telefonicky u vedúcej školskej jedálni pani Dobríkovej na t. č.: 0915 824 313- telefonicky dostupná počas úradných hodín- pondelok až piatok od 8:30- 10,45 hod . V prípade nejakých nejasnosti s platbami sa treba obrátiť na p. Hermánekovú č.t. 0911482334 – vrátenie stravného
  • V prípade ak si stravník neobjedná obed deň vopred  a zároveň si ho neodhlási bude mu automaticky vydané jedlo označené písmenom A

     Cenník:

     Celodenná strava – 6,09 €

      Raňajky – 1,71€

      Obed –2,34 €

       Večera – 2,04€

       IBAN: SK1602000000004184405253