content top

Netradičná olympiáda

Netradičná olympiáda

Tak sme sa dočkali. Je tu koniec školského roka a patrí sa s ním rozlúčiť. My sme sa rozlúčili ako sa patrí. Začalo sa to olympiádou v netradičných športoch . Žiaci si vytvorili sedem družstiev / dve dievčatá a 5 chlapci/ a pomenovali sa ozaj originálne. Mali sme tam družstvá : Motorové myši, Hrozná jazda, Bohdanovi, Zabijaci, Mechanici, Dobrovoľníčky, Kokosovci. Súťažili v troch...

Read More

Florbalový turnaj školských internátov

Florbalový turnaj školských internátov

Dňa 11. mája 2017 sa v telocvični Spojenej školy v Kremničke uskutočnil florbalový turnaj medzi školskými internátmi. Okrem nášho školského internátu sa turnaja zúčastnili družstvá zo ŠI Internátna Banská Bystrica, ŠI pri SOŠ drevárskej Zvolen a usporiadateľ zo ŠI pri SŠ Kremnička. Po vylosovaní dvojíc, ktoré tvorili základnú časť turnaja sa naše družstvo stretlo so ŠI Internátna. V tomto...

Read More

Stolnotenisový turnaj žiakov ŠI vo Zvolene

Stolnotenisový turnaj žiakov ŠI vo Zvolene

Po roku sme sa opäť vybrali na stolnotenisový turnaj žiakov ŠI do Zvolena. Po rokoch sme šli na turnaj bez dievčat, ktorým sa akosi nechcelo trénovať, a tak sme zobrali štyroch chlapcov. Rasťa Petra a Jozefa Horvátha doplnili prváci Jakub Ďurian a Jakub Kretík. Prváci hrali vyrovnané zápasy vo svojich skupinách a obaja vyhrali nejaké zápasy. Rasťo zostal pred bránami semifinále, keď tesne prehral...

Read More

Priateľské flórbalové stretnutie dievčat

Priateľské flórbalové stretnutie dievčat

Po niekoľko mesačnej prestávke sa naše dievčatá zúčastnili na flórbalovom priateľskom stretnutí, ktoré sa konalo 27.4.2017 v telocvični športového areálu na Okružnej ulici v Banskej Bystrici. Organizátorom podujatia boli žiačky z internátov na Havranskom, resp. Internátnej ulici, ktoré spoločne vytvorili jedno družstvo. Po vzájomnej dohode sme odohrali dve stretnutie v trvaní po 20 min. Žiaľ...

Read More

Športom proti drogám

Športom proti drogám

Pod týmto heslom sa niesol posledný aprílový týždeň v ŠI. Žiaci sa venovali rôznym športovým aktivitám . Nielen chlapci mali svoj futbalový turnaj, ale aj dievčatá si zacvičili aerobic a zahrali flórbal. Bez pohybu nemôže byť človek zdravý. Pravidelná a správne vykonávaná aktivita spojená s racionálnou výživou a zmenou životného režimu, pozitívne ovplyvňuje hmotnosť, metabolizmus, pohybový...

Read More

Svet okolo nás

Svet okolo nás

V mesiaci apríli prebehla v ŠI súťaž o najkrajšiu fotografiu ” Svet okolo nás ” Do súťaže sa mohli zapojiť a svoje práce poslať nielen grafici, ale všetci, ktorí sa vo voľnom čase tomuto koníčku venujú. Na naše veľké sklamanie prišli len štyri . Autori boli odmenení sladkosťou . Tu prinášame súťažné fotografie.

Read More

Futbalový turnaj

Futbalový turnaj

Dňa 25. apríla 2017 žiaci II. ročníka (z výchovnej skupiny č. III) zorganizovali futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 24 žiakov, ktorí boli rozdelení do štyroch družstiev. Družstva boli zložené zo žiakov  jednotlivých ročníkov (prváci až štvrtáci). Turnaj sa hral spôsobom „ každý s každým“. Najlepšie sa darilo družstvu štvrtákov, ktoré vyhralo dve stretnutia a oprávnene sa stalo víťazom...

Read More
content top