Vychovávateľka Mgr. Eva Kasanová

 1. Belovický Filip
 2. Lužina Sebastián S
 3. Mázik Stanislav
 4. Tonka Marek
 5. Ďuriš Patrik
 6. Kocourek Marek
 7. Matúch Jakub
 8. Ľupták Ondrej
 9. Polonec René
 10. Segeč Roland
 11. Jókai Tomáš
 12. Tichý Jakub
 13. Zorád Dávid
 14. Moravský Lukáš
 15. Ondrejmiška Juraj
 16. Považan Martin
 17. Turoň Patrik
 18. Kaššai Jaroslav
 19. Findra Radovan
 20. Hraško Lukáš
 21. Kalianko Patrik
 22. Lehotský Martin
 23. Necpal Martin
 24. Píga Matúš
 25. Zúbek Michal
 26. Bujna Andrej
 27. Závodský Richard