Vychovávateľka: Mgr. Alena Pažoutová

 1. Sabína Putišková
 2. Kristína Leitmanová
 3. Simona Višňáková
 4. Petra Červienková
 5. Sofia Ciglanová
 6. Nina Mareková
 7. Sarah Majchútová
 8. Krisztina Szabóová
 9. Silvia Ševcová
 10. Ema Lujza Válkyová
 11. Nikola Krakovská
 12. Lucia Juričáková
 13. Magdaléna Vojčiniaková
 14. Nina Samcová
 15. Sandra Križová
 16. Nikola Kaprálová
 17. Ema Smolková
 18. Alexandra Trepáčová
 19. Lucia Juričaková
 20. Alžbeta Tadialová
 21. Diana Mólová
 22. Zuzana Babíková
 23. Timea Fridrichová
 24. Natália Bieliková
 25. Lenka Surovčíková
 26. Laura Môcová
 27. Alžbeta Vronková