Vychovávateľka: Mgr. Viera Šajbanová

 1. Hrabovská Mária
 2. Lacková Michaela
 3. Nepšinská Karolína
 4. Fischerová Silvia
 5. Kosoňová Mária
 6. Revayová Kamila
 7. Bedová Martina
 8. Kamzíková Janka
 9. Vakrčková Angelika
 10. Cígerová Diana
 11. Kyselicová Lucia
 12. Gajdošová Anna
 13. Predajnianska Ema
 14. Holubčíková Mária
 15. Grochálová Simona
 16. Brázová Patrícia
 17. Mesiarkinová Simona
 18. Maruškinová Nikola
 19. Bieleschová Simona
 20. Boďová Michaela
 21. Krevová Sandra
 22. Moravčíková Valéria
 23. Kuricová Nikola
 24. Mikušová Laura
 25. Petrásková Laura
 26. Kupcová Andrea
 27. Bodoríková Natália
 28. Jandreasová Lenka
 29. Mäsiarová Simona
 30. Sojaková Veronika