Krúžok „ Zdravý životný štýl „

Aby ľudia mohli byť zdraví, musia robiť činnosti, ktoré ku zdraviu vedú. Tieto činnosti sa

musia stať trvalými. Súbor trvalých činností, ktoré človek vykonáva v záujme zabezpečenia

zdravia, môžeme nazvať zdravý životný štýl, alebo aj zdravý spôsob života .Zdravý životný

štýl sú naučené cieľavedomé systematické činnosti, ktoré človek vykonáva pre svoje zdravie

K takýmto činnostiam patria hlavne zdravá a vyvážená strava, dostatok telesného pohybu,

telesné cvičenia, dobrá kondícia, odolnosť voči stresu, dobrá nálada, pozitívny prístup

k životu, kvalitný spánok, správne dýchanie otužovanie atď. Zjednodušene povedané, že

treba vyhľadávať všetko, čo zdraviu prospieva a vyhýbať sa všetkému, čo zdraviu škodí.

Teraz máte jedinečnú príležitosť urobiť niečo prospešné pre svoje zdravie. Teším sa na Vás.

Vedúca krúžku : Mgr .Alena Pažoutová

                                                                                                                               Zobrazuje sa gajac.png

Ak si vytrvalý, odvážny, silný, rýchly tak príď medzi nás do krúžku športovej všestrannosti.

Vedúci krúžku : Tibor Kútik