Sme školský internát / ďalej len internát /, ktorý je súčasťou Strednej odbornej školy
informačných technológií Tajovského 30 v Banskej Bystrici, Internát poskytuje výchovu,
vzdelávanie , ubytovanie a stravovanie pre žiakov našej školy. Nachádza sa na Tajovského
ulici (hneď vedľa LIDL) za kruhovým objazdom. Zastávka MHD, linka autobusu č. 34. a
linka trolejbusu č. 1. je priamo naproti Školskému internátu.

Je umiestnený blízko centra mesta v samostatnej budove a v uzavretom areály. V budove
internátu máme k dispozícií spoločenské miestnosti, kuchynky, posilňovňu pre chlapcov
aj pre dievčatá , knižnicu , miestnosť na stolný tenis a elektronické šípky, miestnosť
s trenažérom na halové veslovanie, internetovú miestnosť. Súčasťou areálu je športový areál,
školská jedáleň a bufet.

Školský internát , ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia do súčasnej doby odchoval už stovky
žiakov z ktorých veľká väčšina tu prežila tie najkrajšie chvíle žiackého života. Ak sa
rozhodnete počas štúdia na našej škole využiť ubytovacie služby ŠI budete určite spokojní.

Cieľ výchovno-vzdelávacej činnosti
Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠI garantuje takú výchovno-vzdelávaciu stratégiu, ktorá
vedie všetkých žiakov ŠI k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na
pozitívne ľudské hodnoty. Hlavným pilierom výchovno-vzdelávacej práce pedagógov ŠI je
tvorivý model výchovy, ktorý v sebe zahŕňa bohatú ponuku na záujmovú činnosť v podobe
záujmových krúžkov so zameraním sa na tvorivú činnosť žiakov v rôznych oblastiach.
Náš ŠI má dlhodobú históriu, tá však nie je podstatná. Dôležitá je dnešná podoba ŠI, ktorá
sa oproti minulosti mení a zmení od základov.ŠI sa v súčasnej dobe transformuje na internát
nového typu.

ŠI je pokrytý internetovou sieťou, čo znamená, že žiaci na izbách môžu plne využívať
služby internetu na vlastných notebookoch.

Školský internát je súčasťou SOŠ IT ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny
kraj (BBSK). Záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovno-
vzdelávacej činnosti presadzuje Rada školy SOŠ. Jej členom je predseda Žiackej rady
SOŠ IT čím je zabezpečená kontrolná a poradenská činnosť voči výchovno-vzdelávacej práci
ŠI. Na aktivitách ŠI sa priamo podieľajú aj členovia žiackej samosprávy, ktorú má každá
výchovná skupina (VS) v ŠI.

0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *