1Zdravý životný štýl Základným predpokladom pre život človeka je jeho zdravie, ktoré považujeme za harmóniu telesného a duševného stavu. Túto rovnováhu upevňuje zdravý životný štýl, čo znamená optimálna výživa, maximálna vyváženosť fyzickej a psychickej záťaže, dostatočná pohybová aktivita, plnohodnotný oddych a relax. Zapamätajte si, že šport nám formuje postavu, vhodné cvičenie odstráni psychické napätie, zlepší sa nám nálada a dobije energia. Teším sa na Vás. Vedúca krúžku : Mgr. Alena Pažoutová. 2Krúžok športovej všestrannosti  Krúžok bude zahŕňať viac druhov športových aktivít. Najviac času budeme venovať cvičeniu v posilňovní, kde bude žiak cvičiť podľa vypracovaného individuálneho plánu. V telocvični sa budeme venovať minifutbalu, basketbalu, volejbalu, florbalu, ale i stolnému tenisu, kde sa budeme snažiť vštepiť žiakom základné pravidlá a taktiky. Vo všetkých športoch organizujeme turnaje medzi VS ale aj medzi internátmi v rámci B. Bystrice a Zvolena. Veľmi dobré výsledky dosahujeme v turnaji v stolnom tenise. Usporiadali sme aj prvý ročník nohejbalového turnaja žiakov ubytovaných v ŠI, ktorý mal medzi zúčastním družstvami veľký ohlas. Podľa záujmu žiakov a finančných možností by sme chceli občas navštíviť krytú plaváreň a zahrať si bowling. Škála ponuky práce v tomto krúžku je bohatá a preto neváhajte a pridajte sa k nám. Vedúci krúžku : Tibor Kútik