Oznam k ubytovaniu vysokoškolákov.

Na akademický rok 2021/2022 žiadosti na ubytovanie vysokoškolákov neberieme z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie internátu. Ďakujeme za pochopenie . Mgr. Tomanová ubytovateľka
ubytovateľka: Mgr. Danka Tomanová

             t.č. 048/4341 204,

             mobil : 0911826278,

             email: dana.tomanova@sos-it.sk

Prihláška do śkolského internátu