• 7.10.– „ Kade tade po Bystrici „ – dievčatá I. ročník- 1VS a 2 VS
  • 8.10.– „ Nikto nie je na predaj „- workshop- žiaci III. ročník – 9 VS
  • 15.10.– Divadelné predstavenie „ Na konci…..“  žiaci IV. ročníka
  • 15.10. – workshop – Neverbálna, verbálna komunikácia – žiaci I.roč.  4 VS
  • 21.10.– Turnaj vo vybíjanej – medzi ročníkmi
  • 28.10.– Zdravý životný štýl- 2 VS