Aktivity Január 2020

14.1.2020 – „ Kvíz majster „ – 15,30 hod. CVČ Junior- dievčatá I. ročník VS Mgr. Šajbanová, VS Mgr. Pažoutová
20.1.2020 – „ Tolerancia okolo nás „ – 15,30 hod. CVČ Junior- chlapci II.roč. VS Valušková
21.1.2020 – „ Je to na tebe „- 16,00 hod. CVČ Junior – chlapci I.roč. VS Mgr. Dienová
23.1.2020 – „Nacionalizmus“- 16,00 hod. CVČ Junior- chlapci III.roč. VS Valušková