December

4.12.2018- „ Čo vedia a dokážu študenti „- vedomostný kvíz- 16,00 hod. súťažné družstvo- Junior – klubovňa II. poschodie

5.12.2018-  Mikulášsky turnaj vo volejbale zmiešané družstvá Zvolen

6.12. 2018- Mikulášsky stolnotenisový turnaj – 15,30 hod. telocvičňa

10.12. 2018- Beseda s príslušníkmi PZ

12.12.2018- Kariérne poradenstvo – 4.ročník- 16,00 hod.

13.12.2018- Volejbal – zamestnanci verzus žiaci – 15,30 hod. telocvičňa