Aktivity Apríl

    4.4. 2018- Cyklická súťaž druhé kolo -„ Čo vedia a dokážu študenti

   9.4.2018- Flórbalový turnaj dievčatá- ZŠ Okružná

   10.4.2018 – Mixvolejbal- ZŠ Okružná

   12.4.2018 – Internátna Super Star- Turčianske Teplice

   16.4.2018 – Futbalový turnaj dievčatá – ZŠ Okružná

   18.4.2018-Stravovacie návyky v dospievaní – poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia a i.)– prednáška s diskusiou-Verejná knižnica M. Kováča

   18.4.2018- Bowlingový turnaj – bowling Radvaň

   18.4.2018 – XVIII. Ročník Stolnotenisový turnaj žiakov ubytovaných v ŠI- Zvolen

   23.4.2018 – Kulty a sekty beseda – druhé kolo projektu „ Chceme žiť bez závislostí

Športujeme všetci

V rámci výzvy „ Vypni počítač pohni človekom „ sme sa zapojili do športových aktivít.

9.4.2018- Flórbalový turnaj dievčat- dievčatá obsadili pekné 3.miesto.   Fotky

10.4.2018- Mixvolejbal – naše družstvo svojou hrou nenašlo premožiteľa a obsadilo 1.miesto   Fotky

16.4.2018- Futbalový turnaj dievčat- 2.miesto

23.4.2018-Futbal turnaj chlapci-2.miesto   Fotky  Aktivity : Máj

3.5.2018- Flórbalový turnaj žiakov ubytovaných v ŠI  –16,30 hod.- ŠI Kremnička

3.5.2018- Nohejbalový turnaj medzi ročníkmi –14,30 hod.- telocvičňa SOŠ IT

10.5.2018- Nohejbalový turnaj žiakov ubytovaných v ŠI- 9,00 hod.- telocvičňa SOŠIT

11..2018-  Športovo- vedomostné kolo „ Chceme žiť bez závislostí“ –10,00 hod.  ihrisko OŠG

5.6.2018 – mix volejbal proti žiakom OŠG  

7.6.2018- “ Čo vedia a dokážu študenti “ III.kolo  

7.6.2018- priateľský futbalový zápas – ŠI Havranské  

25.6.2018- Netradičná olympiáda – opekačka