Aktivity – December 2019

  •  5.12. 2019 – Mikulášsky stolnotenisový turnaj – prihlásený žiaci všetkých VS
  •  6.12.2019 – Mikuláš nás opäť navštívil – rozdanie darčekov- všetky VS
  • 10.12.2019 – Mikulášsky volejbalový turnaj – Zvolene- družstvo výber
  • 12.12:2019 – prvé kolo súťaže „Čo vedia a dokážu študenti “ 2 družstvá CVČ Junior
  • 18.12.2019 – Divadelné predstavenie DJGT Zvolen „ Čertice „- žiaci 3 VS, 4VS, 9VS