Ubytovaný žiak v ŠI, má zabezpečenú celodennú stravu v ŠJ . Strava je pestrá, s ponukou a možnosťou výberu jedál obed, večera (mäsité, múčne, balíčky). Pri obede a večeri sa dbá aj o pitný režim žiakov ( voda so sirupom). Pri objednávaní a výdaji stravy sa žiak identifikuje čipovým kľúčom, ktorý si zakúpi pri nástupe do ŠI.
Výdaj stravy :
                         Raňajky:     7,00 hod    – 7,30 hod.
                         Obed:      12,00 hod.. –  14,30 hod.
                         Večera:     17,30 hod.   – 18,30 hod.

POKYNY PRE STRAVOVANIE

 • Obedy a večere sa objednávajú deň vopred do 13:45 hod. ! Na pondelok sa objednávajú  v piatok !
 • Odhlasovanie obedov, raňajok, večerí sa vykonáva deň vopred do 13:45 hod.!
 • Spôsob nabíjania kreditov na stravu: HOTOVOSŤ, INTERNET BANKING,
 • Po nabití treba doniesť doklad o zaplatení!  ( možnosť poslať potvrdenie na mail ddobrikovast@gmail.com ) vyznačený MENOM A PRIEZVISKOM ŽIAKA A TRIEDOU
 • V období mimoškolských akcií, lyžiarsky výcvik, maturity, v čase neprítomnosti v škole je stravník povinný sa odhlásiť zo stravy. Inak mu bude kredit odrátavať aj v čase jeho neprítomnosti!
 • V prípade ochorenia , sa treba odhlásiť telefonicky u vedúcej školskej jedálni pani Dobríkovej na t. č.: 0915 824 313- telefonicky dostupná počas úradných hodín – pondelok až piatok od 8.30- 10,45 hod. utorok a vo štvrtok aj od 15,00- 16,00 hod.
 • V prípade ak si stravník neobjedná obed deň vopred a zároveň si ho neodhlási bude mu automaticky vydané jedlo označené písmenom A
  Cenník:
                Celodenná strava – 3,88 €
                Raňajky – 0,64 €
                Obed – 1,62 €
                Večera – 1,62€
                IBAN: SK1602000000004184405253