Ubytovaný žiak v ŠI, má zabezpečenú celodennú stravu v ŠJ . Strava je pestrá, s ponukou a možnosťou výberu jedál obed, večera (mäsité, múčne, balíčky). Pri obede a večeri sa dbá aj o pitný režim žiakov ( voda so sirupom). Pri objednávaní a výdaji stravy sa žiak identifikuje čipovým kľúčom, ktorý si zakúpi pri nástupe do ŠI.

 

Výdaj stravy :
                         Raňajky:     7,00 hod    – 7,30 hod.

                         Obed:     12,00 hod.. –  14,30 hod.

                         Večera:     17,30 hod.   – 18,30 hod.

 

POKYNY PRE STRAVOVANIE

  • Obedy a večere sa objednávajú deň vopred do 13:45 hod. ! Na pondelok sa objednávajú  v piatok !
  • Odhlasovanie obedov, raňajok, večerí sa vykonáva deň vopred do 13:45 hod.!
  • Spôsob nabíjania kreditov na stravu: HOTOVOSŤ, INTERNET BANKING,
  • Po nabití treba doniesť doklad o zaplatení!
  • V období mimoškolských akcií, lyžiarsky výcvik, maturity, v čase neprítomnosti v škole je stravník povinný sa odhlásiť zo stravy. Inak mu bude kredit odrátavať aj v čase jeho neprítomnosti!
  • V prípade ochorenia , sa treba odhlásiť telefonicky u vedúcej školskej jedálni pani Dobríkovej na t. č.: 0915 824 313.
  • Písmeno A voľný obed (stravník si môže vybrať stravu z piatich jedál napr.B,C,D,E, F do vyčerpania stravy). Pokiaľ si nevyberie iné písmeno.
  • Písmeno B voľný výber večere (stravník si môže vybrať stravu zoštyroch jedál napr. C,D,E,F do vyčerpania stravy).Pokiaľ si nevyberie iné písmeno.

 

Cenník:

               Celodenná strava – 3,80 €

              Raňajky – 0,80 €

              Obed – 1,50

              Večera – 1,50€

              IBAN: SK4711000000002622099681