1. kolo projektu „Chceme žiť bez závislostí“

Tak ako v predchádzajúcich rokoch sme sa aj v školskom roku 2019/2020 zapojili do projektu s názvom ,,Chceme žiť bez závislostí.“ , ktorý organizuje CVČ – JUNIOR Banská Bystrica . Tento rok je to už siedmy ročník , v ktorom si družstvá žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na banskobystrických, banskoštiavnických a zvolenských stredoškolských internátoch, zmerajú svoje sily a dozvedia sa veľa zaujímavého z oblasti problematiky závislostí. Vyvrcholením celého projektu bude tretia časť so zábavno – Read more…

Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev žiakov ŠI vo Zvolene

     Dňa 10.12.2019 sa vo Zvolene uskutočnil štrnásty ročník Mikulášskeho turnaja zmiešaných družstiev žiakov ŠI vo volejbale. Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev zo Zvolena a Banskej Bystrice. My sme prišli obhajovať  víťazstvo z minulého ročníka. Dobre sme však vedeli, že to bude veľmi ťažká úloha, nakoľko kádre protivníkov sa takmer nezmenili a my sme, po vypadnutí Mareka Mlicha a Petra Zajaca, prišli do Zvolena s ôsmimi novými hráčkami a hráčmi z prvých a druhých ročníkov. Snažil som sa, aby si zahrali všetci,  naberali atmosféru Read more…

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Rok s rokom sa zišiel, Mikuláš k nám prišiel a znovu nás pozval na tradičný Mikulášsky stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutočnil podvečer 5. decembra. V tomto ročníku sa prihlásilo až 20 chlapcov, ale pre choroby a rôzne iné dôvody ich nakoniec prišlo iba desať. Čo však bolo horšie? Tak ako vlani, ani teraz sa neprihlásili žiadne dievčatá. V turnaji chlapcov bol viac menej víťaz istý.  Nakoľko viacročný majster turnaja, Jozef Horváth, už ukončil štúdium, suverénnym Read more…

Prišli, vyhrali, odišli!

  „Veni vidi vici“ aj takto sa dá charakterizovať úspech nášho družstva. Dňa 27. novembra 2019 sa konal vo Zvolene I. ročník turnaja vo flórbale, ktorý organizoval ŠI Švermova. Náš  ŠI sa tohto turnaja zúčastnil, ako jediný zástupcovia z Banskej Bystrice. Aj keď sme mali menšie problémy pri tvorení družstva, lebo sme nechceli brať žiakov, ktorí šli na druhý deň na turnaj v halovom futbale „ O pohár riaditeľa SŠŠ“ podarilo  sa nám vyskladať dobré mužstvo. Všetky zápasy sme suverénne Read more…

Týždeň aktivít v ŠI

Posledné športové  aktivity v rámci kampane Športom za  Červené stužky sa uskutočnili nasledovne. Mixvolejbal- 26.11.2019 – v telocvični na ZŠ Okružná  sa stretli 4 miešané družstvá , aby si zmerali svoje športové výkony pod vysokou sieťou. Naše družstvo  sa umiestnili na 2.mieste Futbalový turnaj  „O pohár riaditeľa SŠŠ“ – 28.11.2019 V štvrtok  28. novembra sa v športovej hale Štiavničky uskutočnil futbalový turnaj stredných škôl o pohár riaditeľa Športového gymnázia. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá. Hralo sa systémom každý s každým. Všetky  zápasy Read more…

Ako komunikujeme ?

Život každého z nás je úzko prepojený s inými ľuďmi. Komunikácia sa stáva preto nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života a medziľudských vzťahov, je ich „základným kameňom“. Je to proces, ktorý ľudí spája. Okrem slovnej komunikácie ako oznamov či zdieľania určitého významu – informácie , prebieha zároveň aj komunikácia bez slov – neverbálna komunikácia, ktorá je často označovaná ako reč tela, alebo neverbálne správanie, je jedným so spôsobov odovzdávania informácií. Dňa 4.11.2019 sa žiaci I. ročníka ubytovaní na III. Read more…

Happy Halloween

Vyrezávanie tekvíc je spojené s legendou o zlom Jackovi. Hovorí sa, že Jack bol taký zlý, že ho nechcelo nebo a vyvrhlo ho aj peklo. Diabol mu dal na cestu uhlíky, aby si mohol svietiť na ceste späť medzi živých. Nemal si ich kam dať, tak si vydlabal repu a do nej ich dal. Túto legendu si zobrali so sebou Íri aj do Spojených štátov, kam emigrovali vo viacerých vlnách. Nielen Íri či Američania majú Read more…

Turnaj vo vybíjanej

Naša prvá aktivita rámci kampane Červené stužky-„ Športom pre Červené stužky“ bol turnaj vo vybíjanej medzi ročníkmi, na ktorý nás pozýval aj plagát. Uskutočnil sa 21.10. 2019 . Zúčastnili sa ho štyri družstvá , pretože podmienka bola 4 chlapci + 4 dievčatá. Po prvom odpískaní sa do hry pustili družstvá IV. ročník. a II. ročník. Družstvo IV. ročníka si veľmi verilo, že vyhrajú no nakoniec sa muselo uspokojiť s pekným druhým miestom. Prvé miesto vybojovalo družstvo II. Read more…

Na konci………

Je názov obnovenej premiéri, ktorá bola venovaná k 145. výročiu narodenia Jozefa Gregora Tajovského, ktorý sa narodil v neďalekom Tajove dňa 18. októbra 1874. Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940) bol spisovateľ, prozaik, dramatik, redaktor, učiteľ, úradník, politik, najvýraznejšia osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu a od roku 1954 nesie jeho meno aj divadlo vo Zvolene. Inscenácia mapuje život významného realistického spisovateľa a dramatika Tajovského, jeho štúdium v Kláštore pod Znievom, pôsobenie ako učiteľa v Podlaviciach, Dolnej Lehote, osvetová Read more…

KADE – TADE PO BYSTRICI…

V roku 1255, ju kráľ Belo IV. povýšil na mesto, v Bethlenovom dome vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa , do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie . Toto všetko a ešte viac sa dozvedeli žiaci I. ročníka zo zaujímavého rozprávania Mgr. Gabiky Seleckej z CVČ Junior v Banskej Bystrici, s ktorou strávili pekné popoludnie a spoznávali historické pamiatky mesta rozkladajúceho sa na oboch brehoch Hrona,  o ktorom staré Read more…