Tak ako v predchádzajúcich rokoch sme sa aj v školskom roku 2019/2020 zapojili do projektu s názvom ,,Chceme žiť bez závislostí.“ , ktorý organizuje CVČ – JUNIOR Banská Bystrica . Tento rok je to už siedmy ročník , v ktorom si družstvá žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na banskobystrických, banskoštiavnických a zvolenských stredoškolských internátoch, zmerajú svoje sily a dozvedia sa veľa zaujímavého z oblasti problematiky závislostí. Vyvrcholením celého projektu bude tretia časť so zábavno – pohybovými  a vedomostnými aktivitami 29. apríla 2020. Výsledky po prvom kole sú vyrovnané.

Školský internát, Trieda SNP 53, Banská Bystrica                                     – 7,0 bodov 

Školský internát, SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica                       – 7,0 bodov  

Školský internát, SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica                       – 7,0 bodov 

Školský internát, Spojená škola, Kremnička                                               – 6,0 bodov

Školský internát, SOŠ S a L, Kolpašská 9, Banská Štiavnica                   – 7,0 bodov

Školský internát , Ul. J.Švermu 1736/14, Zvolen                                          – 7,0 bodov

Školský internát, SOŠ lesnícka, Mládežnícka 4, Banská Štiavnica       – 7 ,0 bodov


Druhá časť projektu bude zameraná na tému ,,Kulty a sekty“. Pravidlá sú rovnaké, ako pri
prvej časti, teda po prednáške 5 – členné súťažné družstvo vypracuje test z danej
problematiky pozostávajúci zo 7 otázok, teda pre svoj internát bude možné získať ďalších 7 bodov. My budeme nášmu družstvu držať palce ,aby sa im podarilo umiestniť čo najlepšie.


Mgr. Hilda Dienová

Categories: Nezaradené