Rok s rokom sa zišiel, Mikuláš k nám prišiel a znovu nás pozval na tradičný Mikulášsky stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutočnil podvečer 5. decembra. V tomto ročníku sa prihlásilo až 20 chlapcov, ale pre choroby a rôzne iné dôvody ich nakoniec prišlo iba desať. Čo však bolo horšie? Tak ako vlani, ani teraz sa neprihlásili žiadne dievčatá. V turnaji chlapcov bol viac menej víťaz istý.  Nakoľko viacročný majster turnaja, Jozef Horváth, už ukončil štúdium, suverénnym víťazom sa stal Jakub Ďurian. Na druhom mieste skončil žiak prvého ročníka Samuel Juraško a na treťom Jakub Kretík. A kto vyhral? Všetci, ktorí sa zúčastnili, lebo dokázali sa odtrhnúť od internetu. Víťazi boli odmenení hodnotnými vecnými cenami, ktoré nám darovali sponzori a ktoré im odovzdal Mikuláš, ktorý sa pri budíčku 6. decembra spolu s anjelom, čertom a darčekmi zjavil v našom školskom internáte. Prví štyria sa už teraz môžu tešiť na turnaj medzi žiakmi školských internátov, ktorý sa tradične koná vo Zvolene.

Tibor Kútik

Categories: Nezaradené