Život každého z nás je úzko prepojený s inými ľuďmi. Komunikácia sa stáva preto nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života a medziľudských vzťahov, je ich „základným kameňom“. Je to proces, ktorý ľudí spája. Okrem slovnej komunikácie ako oznamov či zdieľania určitého významu – informácie , prebieha zároveň aj komunikácia bez slov – neverbálna komunikácia, ktorá je často označovaná ako reč tela, alebo neverbálne správanie, je jedným so spôsobov odovzdávania informácií. Dňa 4.11.2019 sa žiaci I. ročníka ubytovaní na III. poschodí zúčastnili prednášky „Ako komunikujeme“ Cieľom prednášky bolo vyskúšať si rôzne spôsoby komunikácie, spoznať, čo všetko tvorí a ovplyvňuje našu komunikáciu, pochopiť príčiny vzniku bariér v komunikácií. Prednáška a aktivity žiakov zaujali ,čo potvrdil aj Adam Bernát z I.C –„ najviac sa mi páčili aktivity – prvá aktivita mali sme na papieri napísané činnosti a my sme mali zistiť, kto tieto aktivity reálne vykonáva. Pri tejto aktivite sme sa vzájomne viac spoznali a zabavili. Ako druhú aktivitu sme mali kreslenie takým spôsobom, že jeden opisoval obrázok a druhý ho musel nakresliť čo najpresnejšie podľa opisu. Nakoniec sme si zhrnuli všetky nové informácie, a odniesli si veľa nových poznatkov „ Predpokladom existencie človeka je potreba byť v kontakte s inými ľuďmi, vymieňať si s nimi rôzne informácie, myšlienky, názory a postoje.


Mgr. Hilda Dienová

Categories: Nezaradené