Naša prvá aktivita rámci kampane Červené stužky-„ Športom pre Červené stužky“ bol turnaj vo vybíjanej medzi ročníkmi, na ktorý nás pozýval aj plagát. Uskutočnil sa 21.10. 2019 . Zúčastnili sa ho štyri družstvá , pretože podmienka bola 4 chlapci + 4 dievčatá. Po prvom odpískaní sa do hry pustili družstvá IV. ročník. a II. ročník. Družstvo IV. ročníka si veľmi verilo, že vyhrajú no nakoniec sa muselo uspokojiť s pekným druhým miestom. Prvé miesto vybojovalo družstvo II. ročníka. Družstvá prvákov ( triedy I.D + I.E) tretí a druhé družstvo prvákov ( I.A,B,C) štvrtí. Po skončení turnaja boli vyhodnotení najlepší hráči, z jednotlivých družstiev , ktorí dostali malú vecnú odmenu a družstva sladkú . Víťazi boli však všetci ,lebo urobili niečo pre seba, pre svoje zdravie.


Alžbetka Tadialová

Categories: Nezaradené