Je názov obnovenej premiéri, ktorá bola venovaná k 145. výročiu narodenia Jozefa Gregora Tajovského, ktorý sa narodil v neďalekom Tajove dňa 18. októbra 1874.
Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940) bol spisovateľ, prozaik, dramatik, redaktor, učiteľ, úradník, politik, najvýraznejšia osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu a od roku 1954 nesie jeho meno aj divadlo vo Zvolene. Inscenácia mapuje život významného realistického spisovateľa a dramatika Tajovského, jeho štúdium v Kláštore pod Znievom, pôsobenie ako učiteľa v Podlaviciach, Dolnej Lehote, osvetová práca v Martine či Prahe, osudové chvíle formujúce jeho osobnosť najmä spomienky na starého otca a jeho darček hodinky- poviedka „Prvé hodinky“, či starootcovský cyklus poviedok –„ Do konca“ . Jozefa Gregora Tajovského vníma ako človeka akčného a citlivého, zanieteného pre veci národné, podporujúceho vzdelávanie mládeže, šírenie materinskej reči a literatúry. A hlavne ako človeka , ktorý aj po početných prehrách dokázal znovu vstať, človeka, ktorý bol zápalistým, i keď nie veľmi úspešným, vinohradníkom a ovocinárom. Vo svojich dielach zobrazuje chudobných ľudí, ktorí živorili a predsa boli naplnení bohatstvom ľudského citu. Kritizuje ľudí, ktorí si svoje nešťastie zapríčinili sami, pranieruje alkoholizmus. Útočí proti slovenskej pasivite a neochote prijať vzdelanie. Dňa 15.10.2019 sa tejto inscenácie zúčastnili aj žiaci a žiačky IV. ročníka ubytovaní v ŠI. Inscenácia Na konci…bola určená predovšetkým im mladej generácií – ale aj všetkým, ktorí sa chcú pútavo zoznámiť s jeho výnimočným životom. Pevne veríme, že naši štvrtáci si okrem umeleckého zážitku odniesli z divadla, aj nejaké tie vedomosti o tomto významnom buditeľovi slovenského národa, ktoré budú môcť využiť aj pri maturite zo slovenčiny.
Mgr. Hilda Dienová

Categories: Nezaradené