V roku 1255, ju kráľ Belo IV. povýšil na mesto, v Bethlenovom dome vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa , do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie . Toto všetko a ešte viac sa dozvedeli žiaci I. ročníka zo zaujímavého rozprávania Mgr. Gabiky Seleckej z CVČ Junior v Banskej Bystrici, s ktorou strávili pekné popoludnie a spoznávali historické pamiatky mesta rozkladajúceho sa na oboch brehoch Hrona,  o ktorom staré príslovie hovorí : „ Za živa v Bystrici po smrti v nebi“.
Mgr. Hilda Dienová

Categories: Nezaradené