Prvou aktivitou v rámci kampane Červené stužky bol futbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil 27.9.2018. Zúčastnili sa ho žiaci zo školských internátov- Internátna, Havranské  a naše družstvo. Družstvo okrem starých ostrieľaných hráčov Petra Dema a Reného Čierneho tvorili nováčikova Kristián Očkaják, Dominik Machej, Samuel Babic, Marek Hulla, Daniel Kurajda.. Víťazstvo si odnieslo naše družstvo, za čom im patrí veľké poďakovanie. Chlapci si odniesli diplom a vecné ceny.  Prínosom celého turnaja  bolo, že družstvá hrali síce bojovne, na doraz, no plne v duchu fair-play.

Mgr. Hilda Dienová  Categories: Nezaradené