Vrelé  privítanie, ,hudba, spev, príjemná uvoľnená nálada, no i nervozita a rivalita. Aj takto by sa dal charakterizovať 5.ročník internátnej SuperStar, ktorý sa konal 12.4.2018 v Turčianskych Tepliciach. Zapojili sa do nej spevácke talenty  z internátov z Banskej Bystrice, Zvolena, Žiliny samozrejme, aj dievčatá z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach Tento ročník bol na kvalitných spevákov naozaj bohatý, prihlásilo sa ich jedenásť, z toho dvaja chlapci, konkrétne z nášho ŠI Ján Uram a Kevin Csapszki, ktorý bol prvý raz. Bolo čo počúvať a z čoho vyberať. Sálou kultúrneho domu sa niesli nielen známe slovenské a zahraničné hity, ale aj vlastná tvorba, mal ju aj Jano v druhom kole.. Hudobný sprievod si súťažiaci pri speve mohli zvoliť aký chceli. Niektorí sa spoľahli sami na seba, iní zase na techniku a zaspievali si radšej s už vopred nahratým hudobným podkladom. Po prvom kole si porota zo všetkých súťažiacich vybrala šesť  spevákov postupujúcich do finále, kde sa už bojovalo o umiestnenie na stupni víťazov. Počas prestávok, kým porota sa radila vystúpili so svojim programom dievčatá z krúžku orientálnych tancov , hrou na harmonike sa predstavil jediný chlapec študujúci na PaSA. Druhé kolo už rozhodlo o výsledkoch. Aj keď naši chlapci neobsadili popredné miesta, treba im poďakovať za vzornú reprezentáciu nášho školského internátu.

Spracovala: Mgr. Hilda Dienová

IMG_20180412_160137

Picture 1 of 19

Categories: AktivitySúťaže