Nezaradené

AIDS

Je infekčné onemocnenie prenosné z človeka na človeka. Je to skratka pre Acquired Immunodeficiency Syndrome, alebo syndróm získaného zlyhania imunity. Toto nové, skôr neznáme onemocnenie človeka, bolo prvýkrát popísané v roku 1981. Prvé prípady boli Read more…

By Sebastian Richter, ago