Nezaradené

AIDS

Je infekčné onemocnenie prenosné z človeka na človeka. Je to skratka pre Acquired Immunodeficiency Syndrome, alebo syndróm získaného zlyhania imunity. Toto nové, skôr neznáme onemocnenie človeka, bolo prvýkrát popísané v roku 1981. Prvé prípady boli Read more…

By Sebastian Richter, ago
Nezaradené

Zámocké hry zvolenské

Návštevy divadelných predstavení v tomto školskom roku sme ukončili 8. júna na Zámockých hrách zvolenských, kde sme si boli pozrieť predpremiéru divadelnej hry Škola základ života. Väčšinu zo sedemdesiatych účastníkov tvorili zamestnanci s rodinnými príslušníkmi, pretože sa Read more…

By Sebastian Richter, ago
Nezaradené

Nohejbalový turnaj 2017

Dňa 6. júna 2017 sa v našej telocvični konal nohejbalový turnaj žiakov školských internátov zo Zvolena a Banskej Bystrice. Turnaj slávnostne otvoril pán riaditeľ. Zúčastnilo sa, vrátane nášho, osem družstiev, ktoré boli rozlosované do dvoch skupín, v ktorých Read more…

By Sebastian Richter, ago