content top

Zámocké hry zvolenské

Zámocké hry zvolenské

Návštevy divadelných predstavení v tomto školskom roku sme ukončili 8. júna na Zámockých hrách zvolenských, kde sme si boli pozrieť predpremiéru divadelnej hry Škola základ života. Väčšinu zo sedemdesiatych účastníkov tvorili zamestnanci s rodinnými príslušníkmi, pretože sa žiakom zdalo byť dosť drahé vstupné. Tí, ktorí sa však tohto predstavenia pod holým nebom na nádvorí zvolenského...

Read More

Nohejbalový turnaj 2017

Nohejbalový turnaj 2017

Dňa 6. júna 2017 sa v našej telocvični konal nohejbalový turnaj žiakov školských internátov zo Zvolena a Banskej Bystrice. Turnaj slávnostne otvoril pán riaditeľ. Zúčastnilo sa, vrátane nášho, osem družstiev, ktoré boli rozlosované do dvoch skupín, v ktorých sa hralo systémom každý s každým. Víťazi skupín hrali o  konečné prvé miesto a druhí v poradí skupín o tretie miesto. Tretie...

Read More

Netradičná olympiáda

Netradičná olympiáda

Tak sme sa dočkali. Je tu koniec školského roka a patrí sa s ním rozlúčiť. My sme sa rozlúčili ako sa patrí. Začalo sa to olympiádou v netradičných športoch . Žiaci si vytvorili sedem družstiev / dve dievčatá a 5 chlapci/ a pomenovali sa ozaj originálne. Mali sme tam družstvá : Motorové myši, Hrozná jazda, Bohdanovi, Zabijaci, Mechanici, Dobrovoľníčky, Kokosovci. Súťažili v troch...

Read More

Florbalový turnaj školských internátov

Florbalový turnaj školských internátov

Dňa 11. mája 2017 sa v telocvični Spojenej školy v Kremničke uskutočnil florbalový turnaj medzi školskými internátmi. Okrem nášho školského internátu sa turnaja zúčastnili družstvá zo ŠI Internátna Banská Bystrica, ŠI pri SOŠ drevárskej Zvolen a usporiadateľ zo ŠI pri SŠ Kremnička. Po vylosovaní dvojíc, ktoré tvorili základnú časť turnaja sa naše družstvo stretlo so ŠI Internátna. V tomto...

Read More

Stolnotenisový turnaj žiakov ŠI vo Zvolene

Stolnotenisový turnaj žiakov ŠI vo Zvolene

Po roku sme sa opäť vybrali na stolnotenisový turnaj žiakov ŠI do Zvolena. Po rokoch sme šli na turnaj bez dievčat, ktorým sa akosi nechcelo trénovať, a tak sme zobrali štyroch chlapcov. Rasťa Petra a Jozefa Horvátha doplnili prváci Jakub Ďurian a Jakub Kretík. Prváci hrali vyrovnané zápasy vo svojich skupinách a obaja vyhrali nejaké zápasy. Rasťo zostal pred bránami semifinále, keď tesne prehral...

Read More

Priateľské flórbalové stretnutie dievčat

Priateľské flórbalové stretnutie dievčat

Po niekoľko mesačnej prestávke sa naše dievčatá zúčastnili na flórbalovom priateľskom stretnutí, ktoré sa konalo 27.4.2017 v telocvični športového areálu na Okružnej ulici v Banskej Bystrici. Organizátorom podujatia boli žiačky z internátov na Havranskom, resp. Internátnej ulici, ktoré spoločne vytvorili jedno družstvo. Po vzájomnej dohode sme odohrali dve stretnutie v trvaní po 20 min. Žiaľ...

Read More

Športom proti drogám

Športom proti drogám

Pod týmto heslom sa niesol posledný aprílový týždeň v ŠI. Žiaci sa venovali rôznym športovým aktivitám . Nielen chlapci mali svoj futbalový turnaj, ale aj dievčatá si zacvičili aerobic a zahrali flórbal. Bez pohybu nemôže byť človek zdravý. Pravidelná a správne vykonávaná aktivita spojená s racionálnou výživou a zmenou životného režimu, pozitívne ovplyvňuje hmotnosť, metabolizmus, pohybový...

Read More
content top