content top

Opäť víťazne

Opäť víťazne

Centrum voľného času – JUNIOR ukončil tretí ročník projektu pod názvom „Chceme žiť bez závislostí“, ktorý organizoval pre žiakov prvých ročníkov ubytovaných v banskobystrických a zvolenských školských internátoch. Do projektu sa zapojilo sedem školských internátov. Projekt pozostával z troch kôl v ktorých si 5 členné družstvá zmerali svoje sily. Prvé dva kolá boli zamerané na vedomosti, podmienkou...

Read More

Vedomostný kvíz „Čo vieš o Banskej Bystrici?“

Vedomostný kvíz „Čo vieš o Banskej Bystrici?“

„Za živa v Bystrici po smrti v nebi“ hovorí staré príslovie o meste rozprestierajúcom sa na brehu Hrona. O meste s bohatou históriou a množstvom kultúrnych pamiatok. 25.4.2016 si žiačky 2.ročníka VS Mgr. Pažoutovej pripravili pre svoje mladšie spolužiačky kvíz „Čo vieš o Banskej Bystrici?“ Mesto Banská Bystrica sa stalo dočasným domovom počas štúdia na našej škole všetkým prvákom. Keďže tu...

Read More

Turnaj žiakov ŠI v stolnom tenise.

Turnaj žiakov ŠI v stolnom tenise.

Pre niekoho je trinástka nešťastné a pre iného zasa šťastné číslo. A presne tak to platilo aj v prípade našej účasti na XVI. ročníku stolnotenisového turnaja žiakov stredoškolských internátov, ktorý sa už tradične konal na stredoškolskom internáte vo Zvolene a to práve 13. apríla 2016. Na turnaj sme šli s dobrými vyhliadkami, pretože v minulom ročníku svorne obsadili druhé miesto Nika Chylíková...

Read More

Dvakrát víťazne

Vôbec prvýkrát sa naše dievčatá zúčastnili na florbalovom turnaji, ktorý sa konal 14.3.2016 v telocvični športového areálu na Okružnej ulici v Banskej Bystrici. Organizátorom podujatia boli školské internáty Banská Bystrica. Žiačky nášho internátu turnaj s prehľadom vyhrali. Druhé miesto obsadilo kombinované družstvo zo ŠI Internátna a ŠI Havranské. Na treťom mieste skončili dievčatá zo ŠI...

Read More

Valentín

Valentín

14. február tento rok pripadol na nedeľu. Bola to pre niektorých nedeľa ako každá iná,ale predsa sa trošku líši od ostatných nedieľ a to tým, že bola dňom , kedy sa posielajúpohľadnice, SMS s vyznaniami lásky, dávajú sa drobné darčeky ….Je to deň zamilovaných,ktorých si pod ochranné krídla zobral Svätý Valentín. Prečo práve 14. február ? Legendahovorí, že svätý Valentín bol kňazom, ktorého dal...

Read More

Športový quiz

Športový quiz

Dňa 19.1.2016 si chlapci 2. ročníka ubytovaní na III. poschodí ŠI preverili svoje śportové vedomosti testom o športe. Otázky do testu pripravil športový referent Kamil Lacika. Test bol rozdelení na dve kategórie, ktoré mali svoje časti. Prvá kategória sa týkala úspechov slovenských športovcov hokej a futbal. Druhá kategóriDňa 19.1.2016 si chlapci 2. ročníka ubytovaní na III. poschodí ŠI preverili svoje...

Read More

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Dňa 7.12.2015 sa uskutočnil Mikulášsky stolnotenisový turnaj žiakov ŠI pri SOŠ IT, na ktorom sa zúčastnili tri dievčatá a  dvanásť chlapcov. Dievčatá to mali jednoduché, pretože každá z  nich mala cenu istú. Hrali systémom každá s každou. Tretie miesto obsadila a dáždnik získala Patrícia Kudláková a  o  prvé a  druhé miesto sa „pobili“ Nikola Chylíková a Natália Koniarová. Druhé miesto...

Read More
content top