Blog

Nezaradené

Chceme žiť bez závislostí

Dňa 11.5. 2018 sa uskutočnilo tretie kolo projektu pod názvom „Chceme žiť bez závislostí“, na ihrisku Športového gymnázia, Tr. SNP, Banská Bystrica, kde si súťažné družstvá zmerali svoje sily v zábavno – pohybových aktivitách – Read more…

Nezaradené

Turnaj vo Florbale

Štvrtok 3. mája 2018 sa uskutočnil VII. Ročník florbalového turnaja žiakov stredných škôl v telocvični SŠ Kremnička 10. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá: ŠI Internátna 8, ŠI pri SOŠ drevárskej Zvolen, ŠI pri SŠ Kremnička 10 Read more…

Aktivity

Deň Zeme

Je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Človek má v rukách silu, ktorú môže Read more…

Kontakt

Adresa

Tajovského 30 975 90 Banská Bystrica

Telefón

048/ 43 41 104 0903 826275

Vedúca vychovávateľka

Mgr. Hilda Dienová tel.č: 0903 826 271