Blog

Nezaradené

Nohejbalový turnaj 2018

    Dňa 10. mája 2018 sa v našej telocvični konal nohejbalový turnaj žiakov školských internátov zo Zvolena a Banskej Bystrice. Turnaj slávnostne otvoril pán riaditeľ. Zúčastnilo sa, vrátane našich dvoch, osem družstiev, ktoré boli rozlosované do dvoch skupín, Read more…

Kontakt

Adresa

Tajovského 30 975 90 Banská Bystrica

Telefón

048/ 43 41 104 0903 826275

Vedúca vychovávateľka

Mgr. Hilda Dienová tel.č: 0903 826 271