content top

Ako si zamestnanci volejbal proti žiakom zahrali.

Ako si zamestnanci volejbal proti žiakom zahrali.

V čase predvianočnom si zamestnanci zahrali oproti žiakom nohejbal, v ktorom jedno družstvo zo zamestnaneckých radov suverénne zvíťazilo. Keďže sme chceli do športových aktivít zapojiť i členky nežnejšieho pohlavia, rozhodli sme sa zorganizovať volejbalový zápas zamestnanci kontra žiaci v zmiešaných družstvách. Kapitánom družstva pedagógov bol volejbalový nestor, pán Igor Benický, ktorý aj napriek...

Read More

Posilňovňa ŠI v novom šate

Posilňovňa ŠI v novom šate

Najvyťaženejšou miestnosťou v školskom internáte je na sto percent posilňovňa, ktorá je dennodenne naplno využívaná v čase 14,00 – 21,00 hod. Koženka na lavičkách už mala svoj zenit za sebou, silno „voňala“ potom a na mnohých miestach bola popukaná, čo nepríjemne dráždilo pokožku. Preto sme požiadali vedenie školy o zakúpenie novej koženky s tým, že si urobíme brigádu a vlastnými silami...

Read More

Kabu 2016

Kabu 2016

Aj keď v neskoršom období, i tak sme na našich prvákov nezabudli a Dňa 15.11.2016 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie žiakov prvého ročníka. Ako každý rok, tak aj tento ich pripravovali tretiaci, ktorí ich pri vstupe do jedálne, kde sa imatrikulácie konali, pomaľovali na tvár. Po usadení žiakov začal krátky príhovor pani vychovávateľky Šajbanovej a potom nasledovali úlohy. Ten ,kto...

Read More

Prvé kolo projektu „ Chceme žiť bez závislosti“

Prvé kolo projektu „ Chceme žiť bez závislosti“

Tak ako predchádzajúce školské roky aj v školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do projektu „ Chceme žiť bez závislosti“, ktorý organizuje CVČ – JUNIOR .Projekt je určený pre žiakov prvých ročníkov SŠ ubytovaných na stredoškolských internátoch. Celý projekt pozostáva z troch častí: Cieľom prvej časti projektu, ktorá prebehla  15.decembra 2016, bola prednáška na tému: ,,Drogy, alkohol...

Read More

Čaro Vianoc

Čaro Vianoc

Vianoce sú čas zastavenia, ticha a lásky. Čas, keď sa hluk, ruch , nepokoj a nervozita menia na príjemné ticho. Ticho, ktoré ohlási jasný zvuk zvončeka, že práve prišiel Štedrý večer. Vianočný stromček, na stole prestretý vianočný obrus. Vo vzduchu sa prebíja medová vôňa s vôňou kapustnice. Čas rýchlo uteká, sťaby rýchle nohy mal. Ani sa nenazdáme a už sú tu najkrajšie sviatky roka –...

Read More

Futbalový turnaj dievčat

Futbalový turnaj dievčat

Dňa 14.11.2016 sme prijali ponuku zúčastniť sa futbalového turnaja dievčat v telocvični športového areálu ZŠ na Okružnej ulici. Turnaj sa konal za účasti družstiev zo ŚI Havranské 5, Internátna 6 a ŠI SOŠ-IT. Víťazstvo si vybojovali dievčatá zo ŚI Internátna 6, druhé miesto získali naše dievčatá (Juhaniaková, Koniarová, Peťková, Hrabovská, Bednárová, Markotánová) .Dievčatá za svoj výkon boli...

Read More

Pozvánka do posilňovne

Pozvánka do posilňovne

„Cvičte, keď máte Vy čas. Cvičte to, čo cvičiť chcete. Cvičte preto, aby Vás to bavilo… „ Aby ľudia mohli byť zdraví, musia robiť činnosti, ktoré ku zdraviu vedú. Len zdravá duša môže urobiť zdravé telo. Preto telo aby bolo zdravé, potrebuje pohyb. Dievčatá, ktoré bývate v školskom internáte, nerozmýšľajte nad tým, že či vôbec chcete cvičiť? Sedíte v škole, sedíte pri počítači,...

Read More
content top